Vår politik mandatperiod 2018-2022

En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler.

Vi lever i närheten av Ljusnan och Woxnans vattendrag med stora skogar och öppna landskap i mitten av Gävleborg.

Framgångsrikt arbete har lagt grunden för en välfärd av hög kvalitet och det finns goda förutsättningar för nya framtidsnäringar.

Vårt näringsliv består främst av små och medelstora företag vilket ger oss goda förutsättningar för en stabil tillväxt. Under en tioårsperiod har tusen nya företag tillkommit i Bollnäs kommun och verksamheten ung företagsamhet i länet är bäst i Sverige.

Vi har en lång tradition inom vård och omsorg, industri, handel och många företag inom tjänstesektorn. Vi har bra skolor med välutbildade lärare i alla kommundelar och bredd i gymnasieutbudet.

Bollnäs kommun är en bra kommun att leva i.

Vi vill fortsätta att stimulera en utveckling av fler företag och ett bra företagsklimat. Nya och redan etablerade företag ska uppleva Bollnäs som en bra och positiv kommun.

/ Socialdemokraterna i Bollnäs

facebook Twitter Email