Erika Engberg

Erika Engberg, ordförande i Socialnämnden

 

Hej jag heter Erika Engberg och är ordförande i Socialnämnden. Jag är 60 år och har bott i Bollnäs sedan 1969. Jag började jobba inom hemtjänsten som 17-åring och blev så småningom fackligt aktiv. Jag har varit egen företagare och verksamhetschef på Bollnäs Ridsällskap under några år.

Jämlika och jämställda förutsättningar för varje människa är min viktigaste fråga oavsett om det gäller barn eller äldre. Det sociala sammanhanget, att bli sedd och bekräftad för den jag  oavsett ålder och bakgrund är grunden till trivsel och utveckling av hela samhället. Jag vill att alla människor ges förutsättningar att skapa och leva sin dröm med Bollnäs kommun som utgångspunkt.

Jag vill att vi skapar en starkare samverkan tidigt kring de sårbara barnen och  att våra äldre och funktionshindrade invånare får tillgång till de digitala hjälpmedel, bostäder och kompetent personal som gör att de kan leva och verka med värdighet i vår kommun. Småskaliga lösningar och samverkan i handling ökar självständigheten och integriteten för fler invånare i kommunen.

Övriga uppdrag:

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ledamot och gruppledare S-gruppen i Kommunfullmäktige

Ordförande i Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommun

facebook Twitter Email