Fredrik Skoglund

Fredrik Skoglund, ordförande i miljö- och byggnämnden

Fredrik Skoglund, ordförande i miljö- och byggnämnden. Vad tycker du är viktigt att jobba för inom dina ansvarsområden?

För mig är det självklart att vara med och bidra till en bättre framtid, både vad gäller natur- och miljöfrågor och välfärdsfrågor. Vi har ett stort ansvar gentemot kommande generationer men måste också ta ansvar för ”här och nu” i större omfattning än vad vi gör i dag.

facebook Twitter Email