Marie Centerwall

Marie Centerwall, kommunalråd

Marie Centerwall, du är kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Vad är det som driver dig i ditt uppdrag?

Jag har alltid velat och tyckt om att jobba med människor och med samhällsutveckling. Det här uppdraget är så otroligt spännande, komplext och lärorikt. Min uppfattning är att de första mandatperioderna har fungerat väldigt väl och jag har lärt mig massor. Men jag har också fått erfarenheter och kunskaper som gör att jag tror att jag kan bidra ännu mer till att utveckla verksamheten på ett bra sätt. Det krävs en hel del erfarenhet innan man kommer dit, tror jag.

Vad är det som får dig att känna ett politiskt engagemang?

Att det hela tiden handlar om människor. Människors vardag i form av arbete, utbildning, bostad, omsorg, fritid – ja, allt det där som utgör ramen för våra liv. Att få vara med och utveckla det till det bästa för alla, det tycker jag är otroligt givande. Och det är ju också lagarbetet – både i partiet men också i andra politiska sammanhang och tillsammans med tjänstemännen – som gör det till ett roligt uppdrag.

Vilka stora utmaningar väntar den politiska ledningen i kommunen under mandatperioden?

Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjligheter till personlig utveckling. Genom arbete bidrar vi både till att samhället utvecklas och att vi skapar välfärd för framtiden. Därför är full sysselsättning ett viktigt mål. Det är både ett socialt och ett ekonomiskt mål då det hindrar arbetslöshetens ofrihet samtidigt som det gör alla delaktiga i skapandet av välfärden.  Ett arbete som man kan leva på är en rättighet.

För oss Socialdemokrater är jobben den främsta prioriteringen. Att människor kan försörja sig själva och att matchningen av kompetens överensstämmer med vad som efterfrågas bland företag och offentlig sektor är den viktigaste investeringen.

Jag är mycket oroad över den höga arbetslösheten samtidigt som kompetens som inte finns tillgänglig efterfrågas av arbetsgivarna. Det nödvändigt att kommunen levererar redskap för att insatser ska ske som kan möta den verklighet som nu råder.

Vi vet alla att vägen in till arbetslivet kan vara både lång och svår. Vi vill att alla ska få en chans att ta ett första steg in på arbetsmarknaden, att få prova sig fram och hitta sin framtid. Vi arbetar för att erbjuda våra studerande ungdomar praktik och sommarjobb i samverkan med näringslivet och i föreningar.  Ung företagsamhet är en viktig del i utbildningen för att ge verktyg för att skapa sitt eget arbete,

En förutsättning för att kunna utveckla jobb och näringsliv är att alla unga som lämnar skolan ska ha haft alla möjligheter att klara sin skolgång, att det finns en aktiv näringspolitik så att företag växer och anställer fler, det kan handla om utbildning, lokaler, att utforma bristyrkesutbildningar tillsammans med arbetsgivare så tillgång till kompetens kan tillgodoses och att genom samverkan med övriga kommuner säkerställa utbildningsbehoven. Socialdemokraterna gick till val på att varje ung arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Lika nödvändigt är det också att det finns funktionella kommunikationer med tåg, buss och bredband både internkommunalt så som till och från kommunen för att möjliggöra alternativen.

Om Marie:

Marie Centerwall bor i Bofara utanför Kilafors. Hon är utbildad sjuksköterska – ett yrkesval som kom naturligt och tidigt i livet då hon följde med sin mamma på jobbet inom äldreomsorgen. Marie har jobbat som sjuksköterska i Bollnäs och Stockholm och har också jobbat som vårdlärare. Politiskt engagerad sedan 1995 och hade sina första uppdrag i socialnämnden där hon bland annat varit ordförande. För närvarande är Marie bland annat ledamot av kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen tillika heltidsarvoderad som kommunalråd, ordförande i Bollnäs Stadshus AB och Hälsingerådet. Det blir faktiskt lite tid över ibland och den ägnas åt familj och vänner och härliga skogsturer med hundarna.

facebook Twitter Email