Lena Sundh Berglund

Lena Sundh Berglund, Ordförande för Bollnäs Bostäder

 

Jag jobbar som habiliteringspersonal inom omsorgen för funktionshindrade sedan många år och har tidigare yrkeserfarenhet inom psykiatrin i 18 år. Jag bor på Rehn i Bollnäs. Jag vill att våra barn, unga barnfamiljer och äldre skall kunna bo och verka i Bollnäs kommun, för Bollnäs är en bra plats att bo på. Här bygger vi framtiden tillsammans, här är tryggt att bo och leva.

Jag anser att boendet är en av våra viktigaste välfärdsfrågor En bostad med god standard är en förutsättning för långsiktig god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. En välfungerande bostadsmarknad är en av förutsättningarna för tillväxt och välfärd i Bollnäs kommun.

Vi vet att när vi bygger ett samhälle som är tillgängligt för alla  bidrar det till att fler vill flytta hit och fler stannar kvar.

Jag kommer att fortsätta arbeta på den inslagna vägen som Bollnäs Bostäder har visat. Färdriktningen är  att det finns attraktiva blandade bostadsmiljöer med stort inflytande för de boenden som är tillgänglig för alla.

Övriga uppdag:

Ledamot Kommunfullmäktige 

Ledamot Kommunstyrelsen

Ledamot Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse, medlemsansvarig

 

facebook Twitter Email