Ledande företrädare 2018-2022

Läs vårt  lokala valprogram för Bollnäs kommun!

Dessa personer är ordförande/vice ordförande i de olika kommunala nämnderna och bolagen. Kontakta dem gärna om du vill diskutera frågor inom de olika politikområdena. I menyn till höger kan du läsa mer om dem.

Marie Centerwall Ordförande i  kommunstyrelse
Erika Engberg Ordförande i Socialnämnden
Ann-Katrin Samuelsson Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden
Örjan Larsson  Vice ordförande i kulturnämnden
Fredrik Skoglund Ordförande i  miljö- och byggnämnden
Mats Löwenstein Ordförande i teknik- och fritidsnämnden
Abdullahi Cadaani Vice ordförande i Bollnäs Energi AB
Lena Sund Berglund Ordförande i Bollnäs Bostäder AB
Mona Thoresson Ordförande i Bollnäs-Ovanåker renhållning AB
Christina Ungh  Ordförande i Helsinge vatten AB
Jan Lahenkorva Regionråd
Kristoffer Lindberg Ordförande i Kommunfullmäktige

Ett bättre liv för alla, framtidstro och frihet

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Kunskap och arbete är vägen till ett bättre liv för alla, genom hela livet. Utbildning leder till jobb, och jobb ökar människors frihet. Regeringen har varit duktig på att betona att människor ska arbeta, men inte på att skapa nya jobb. Vår lösning bygger på att alla som kan ska arbeta. Genom att fler jobbar ökar den ekonomiska tillväxten och skatteintäkterna. Det gör att vi kan utveckla välfärden och göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

facebook Twitter Email